فوق لیسانس – گروه بین المللی رابین
تحصیل در اوکراین مقطع کارشناسی ارشد
22 اردیبهشت 1398

تحصیل در اوکراین مقطع کارشناسی ارشد

در حدود ۲ سال طول می کشد . دانشجویان می توانند به دو زبان  انگلیسی و روسی ادامه  تحصیل بدهند . ارائه دادن مدرک دال که تسلط آن ها بر زبان انتخابی می باشد  برای تحصیل در اوکراین به دانشگاه مورد نظر الزامی می باشد. دانشجویان این مقطع در کشور اوکراین اجازه کار از 15 تا 40 ساعت […]

ادامه مطلب