پزشکی – گروه بین المللی رابین
شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا
22 اردیبهشت 1398

شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا

برای تحصیل در رشته پزشکی در ایتالیا 2 مسیر وجود خواهد داشت که عبارتست از: 1- تحصیل به زبان ایتالیایی 2- تحصیل پزشکی در ایتالیا به زبان انگلیسی شرایط ورود هر کدام از این دوره ها بر اساس موفقیت در آزمون ورودی خواهد بود. البته همانطور که مشخص است برای ورود به هر کدام از […]

ادامه مطلب