دکترا – گروه بین المللی رابین
ویزای تحصیلی آلمان و تحصیل دکترا در آلمان
22 اردیبهشت 1398

ویزای تحصیلی آلمان و تحصیل دکترا در آلمان

طبق شرایط تحصیل در آلمان سومین مدرک تحصیلات عالی در آلمان مدرک دکترا است. این برنامه ای است که مورد قبول مجرب ترین دانشجویان قرار گرفته است و با همکاری موسسات تحقیقاتی غیر دانشگاهی می تواند در دانشگاه های آلمان در نظر گرفته شود. در مقطع دکترا دانشجو باید رزومه قوی داشته باشد. مدرک زبان […]

ادامه مطلب