کانادا – گروه بین المللی رابین
سرمایه گذاری در کانادا و بررسی شرایط آن
22 اردیبهشت 1398

سرمایه گذاری در کانادا و بررسی شرایط آن

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری یکی از راه های کسب اقامت دائم کانادا است که در ایالات مختلف کانادا شرایط متفاوتی دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری روش های مختلف سرمایه گذاری در این کشور را مورد بررسی قرار می دهند و این موضوع باعث شده که با سوالات بسیاری رو برو شوند. به طور مثال […]

ادامه مطلب